Els éssers humans tenenla necessitat de buscarla sensació de confort.


Confort i calidesa per tal de gaudir de la comoditat dins dels espais habitables. És per aquesta raó que des del principi de la humanitat la vida s’ha desenvolupat al voltant del foc i els focus de calor (com les fogueres) que permetien cuinar aliments, escalfar estances i, per tant, era on les famílies desenvolupaven la seva vida privada. Durant la història es destaquen els avanços tècnics produïts a l’Imperi romà que van permetre crear un sistema de calefacció en les edificacions, que regulava la temperatura als mesos més freds de l’any. Aquest sistema de calefacció es coneix per Hypocaustum. Es pot dir que és el predecessor de l’actual calefacció per terra radiant.

Llavors, què entenemquan parlem d’unhabitatge NBC?


Són aquells projectes que treballen amb el concepte d’un habitatge sostenible, l’estètica moderna i utilitzen la fabricació serialitzada (en sèrie) de les marques distribuïdores. Aquest darrer punt és un detall interessant que volem remarcar. L’objectiu de NBC és fer sempre habitatges industrialitzats i controlats pels fabricants, per tal d’aconseguir optimitzar preus i millorar els sistemes. No es tracta d’un procés artesanal, de taller o manual.

Estructures

Tothom voldria construir amb la mínima despesa d’energia possible i dels recursos naturals. La fusta és un recurs natural i sostenible que està a l’abast en grans quantitats i es regenera sense parar a mesura que es consumeix. Una casa de fusta que es destrueix al cap d’un temps d’aprofitament, no deixa residus no reutilitzables, sinó fusta apta per fer servir de diferents maneres. Construir amb fusta redueix les emissions de CO2. Aconseguim un ambient saludable i confortable, mentre construïm de manera ecològica i sostenible.

La fusta contralaminada està formada per capes de fusta de pícea encolades i col·locades de forma creuada aplicant una pressió de 6 N/mm2, per formar elements de fusta massissa de gran format. La dilatació i contracció de la fusta dels panells queden reduïts a un mínim irrellevant. En canvi, la capacitat de càrrega estàtica i estabilitat de forma milloren considerablement. Per la producció de plaques de fusta contralaminades s’utilitza fusta assecada d’acord amb l’autorització tècnica europea.

Quins avantatges hi ha en fer una habitatge fent servir aquest sistema?


Hi ha diversos beneficis, algun d’ells són: La velocitat d’execució de l’obra, la qualitat de l’acabat, fabricació mecanitzada industrialitzada, l’aïllament, evitar els ponts tèrmics, i la seva acústica. A més aquest sistema estructural de fusta no limita el disseny espacial de l’arquitecte, com passa amb altres sistemes de fusta.

La idea de fer servir aquests sistemes és apropar-se al màxim per aconseguir habitatges passius. Les prestacions d’aquest sistema no inclou únicament obra nova. També es poden fer projectes parcials, de remunta i rehabilitacions de façanes.

Tancaments

Es pot utilitzar qualsevol tipologia d’aïllament sempre i quan estigui amb consonància amb el sistema d’aïllament tèrmic, ponts tèrmics, etc.

Cobertes i Soterranis

Les cobertes poden ser planeres, amb els recobriments escollits per l’arquitectura o inclinats. En funció de l’estètica o la normativa vigent de l’entorn. Els soterranis normalment es faran de formigó o d’aquell sistema constructiu adient per suportar càrregues i impermeabilitzar-se.

Revestiments

Aquest sistema estructural de fusta permet qualsevol mena d’acabat, tant interior com exterior. Si es vol, respectant el gust del client, es pot deixar la fusta interior vista però, aquest fet, no impedeix que es pugui revestir amb un altre tipus d’acabat, com els sistemes constructius ecològics o estàndards. Els acabats exteriors de façanes estaran complementats amb l’aïllament que sempre s’aplica a l’exterior de l’estructura. Es poden construir façanes ventilades, acabats ceràmics, metàl·lics, o de tipus sate (remolinat). Donant l’aspecte desitjat que no ha de ser necessàriament de fusta, en cas que no ho vulguem.

Aïllaments

La nostra llar és un refugi; és on podem descansar i recuperar-nos de l’estrès acumulat
durant el dia. És aquí on hauríem de sentir-nos segurs i confortables a qualsevol hora
del dia o de l’any. Això només és possible si els habitatges on vivim són saludables, lliures
de substàncies perilloses i amb un clima agradable. La natura ens dóna una matèria primera
inigualable que té excel·lents qualitats tèrmiques i climàtiques de regulació. És per
això que estem obligats a tractar a la natura i el medi ambient amb el màxim respecte.

Responsable del'estalvi energètic.


La forma que aïllem és, per tant, una part vital a l’hora
de plantejar la construcció d’un habitatge.
És el segon apartat de Natural Building Concept.
Hi ha diversos factors que s’han de tenir en compte
quan parlem d’aïllar tèrmicament una habitatge,
com veurem a continuació.

El primer factor és l’òptima col·locació: més important que la quantitat d’aïllament que col·loca és com i on es fa. El muntatge ideal és a l’exterior de l’estructura de fusta, perquè d’aquesta manera s’aconsegueix que l’aïllament funcioni com a prevenció i no com a remei. Un segon factor que acaba repercutint molt al rendiment de l’aïllament és quina mena de material s’utilitza. I aquí trobem un gran ventall de possibilitats (com veurem en aquest apartat). Els anteriors dos punts, conjuntament amb l’estructura de fusta compacta, fa que la habitatge no tingui ponts tèrmics. I aquesta és una de les missions claus de l’aïllament.

Un darrer factor a tenir en compte és la correcta utilització de l’aïllament. Aquí s’inclou les cobertes (s’aconsegueix protecció enfront del fred o la calor en construccions antigues i d’obra nova, tant entre capçals com a sobre d’ells), parets, forjats i façanes. A més, recomanem utilitzar materials els més naturals possible. Seguint sempre la mateixa lògica formal de construcció, com s’ha explicat al primer apartat d’aquest fulletó. ¿Per què és tan important el tipus de material que es fa servir? L’aïllament no només és important per les qualitats tèrmiques sinó que també repercuteix sobre l’acústica. I en aquest sentit les fustes i cel·luloses són més absorbents que d’altres materials del mercat.

Treballem amb dos grans grups d’aïllament: el d’origen vegetal com les fibres de fusta, cel·lulosa, suro, entre d’altres, i el d’origen animals: com la llana d’ovella. El gran avantatge de fer servir sistemes naturals no només es tracta
d’una menor agressió contra el medi ambient sinó que tècnicament funcionen amb un temps de desfasament molt diferent dels sistemes sintètics. Els aïllaments d’origen sintètic, tot i que tenen un coeficient d’aïllament prou alt i efectiu, tenen algunes mancances pel que fa a l’impacte al mediambiental i el retard tèrmic.

Entenem temps de desfasament, o retard tèrmic, com el temps de reacció d’un material als diferents canvis de temperatura. Aquesta característica tècnica es mesura per hores i per un gruix de 20 cm. Com major és el temps de desfasament, major serà la resistència que ofereix a la transferència de calor.  Com més alt sigui aquest valor, millor serà l’aïllament. Per aquestes raons és tan important, no només que sigui un material que aïlli, sinó que sigui capaç d’aïllar acústicament.

En aquest sentit els materials  d’origen natural són claus per un millor resultat. Pel que fa a les  transmitàncies o pèrdues fa referència a la quantitat d’energia que es pot  perdre en funció de les diferents temperatures o de la diferència de temperatura entre l’exterior i l’interior. El coeficient de conductivitat s’anomena lambda i es mesura per m2 i grau centígrad. Donant com a resultat un coeficient de conductivitat. Un material serà millor aïllant, com menor sigui aquest coeficient.

Tancamentseficients.


Des del punt de vista energètic, les finestres són el punt més dèbil d’un habitatge, és aquí on es produeixen les pèrdues d’energia més importants. Una finestra antiga o amb un aïllament deficient permetrà que el fred o la calor entri a la habitatge. Uns tancaments eficients són aquells que permeten obtenir un alt nivell de confort sense augmentar la quantitat d’energia que aportem a la habitatge. Per aconseguir-ho, és imprescindible que la finestra tingui un perfil amb un bon aïllament tèrmic i un vidre adequat. Un altre factor important és l’ús d’un bon material; com és el cas del PVC.

Quines són les característiques tècniques dels diferents tipus de materials apte pels tancaments?


A l’hora de comparar el grau d’aïllament tèrmic, l’alumini, com és un material conductor, deixa escapar part del fred/calor que hi ha a l’interior de l’habitatge i deixa entrar fred/calor de l’exterior. Per evitar situacions com aquesta, les finestres d’alumini necessiten afegir un material no conductor i així evitar el contacte entre el metall interior/exterior. Com a resultat s’aconsegueix el que anomenem pont tèrmic, que per altra banda suposa un cost considerable. En canvi, en el cas del PVC, no és necessari intercalar cap material perquè és un material que ja aïlla per ell mateix i no condueix ni el fred ni la calor. Per tant, sempre que es vulgui aconseguir el mateix nivell de prestacions amb els dos materials, el PVC requerirà una inversió menor des del punt de vista econòmic. El PVC és molt més aïllant que l’alumini en qualsevol circumstància. Si a més, es tracta d’un PVC de qualitat certificada, com és el cas, el resultat està doblement garantit.

Les possibilitats queofereix en el disseny.


Les opcions són infinites: una amplia gamma de colors, diferents acabats superficials i diverses formes (finestres irregulars, circulars, en arc...). Més els diferents tipus d’obertura (corredisses, oscil·lo batents, corredisses elevables...). Una opció ideal per la renovació i rehabilitació. La quantitat d’acabats i possibilitats s’adapten per encaixar en l’estil de qualsevol mena d’habitatge. Acabats rústics amb fusta o moderns, minimalistes amb metal·litzats o monocromàtics. El color no suposa cap limitació. Tot i que les finestres de PVC blanc són una opció molt estesa, els fabricants disposen d’una gamma molt àmplia de colors i acabats.

Instal·lacions

Sovint es defineix la paraula confortable com allò que produeix benestar material i comoditat. És un adjectiu que podem aplicar a quasi qualsevol camp de la vida quotidiana, no obstant això, és realment rellevant el paper que juga aquest concepte a l’hora de plantejar-nos el nostre habitatge. Seria gairebé impossible aconseguir aquesta estabilitat general, sense tenir en compte el resultat que les instal·lacions produeixen a un habitatge. Per tant, entenem aquest apartat com el que és imperceptible però essencial, invisible però necessari.

Eficiència energètica& renovació de l'aire.


Passem el 70% del temps dins d’espais interiors, per tant la qualitat de l’aire d’aquests llocs és fonamental per la nostra salut. Els edificis són cada vegada més impermeables a l’aire, motiu pel qual és necessari un subministrament d’aire fresc independent dels usuaris. Les noves construccions i rehabilitacions exigeixen uns conceptes de ventilació que protegeixi de la humitat per evitar la formació de “moho” i contribueixi a la conservació de l’immoble. Els sistemes de ventilació amb recuperació de calor garanteixen la renovació homogènia de l’aire. A més, el sistema de recuperació de calor garanteix que sigui un sistema d’alta eficiència energètica. Aquesta és la solució perfecta per aquells habitatges que per diferents motius (soroll, partícules de pols, disseny d’obertures hermètiques, immòbils) les finestres o obertures solen romandre tancades.

Salut


Benestar, concentració i rendiment gràcies a la renovació de l’aire. Comporta un subministrament òptim d’oxigen, prevenció de “moho”, impedeix l’entrada de substàncies nocives i el volum de CO2 inferior al valor màxim de 1.000ppm.


Estalvi energètic


La impermeabilització a l’aire dels edificis només és rendible si es fa servir un sistema de ventilació com aquest. Degut al constant augment dels costos energètics, la recuperació de calor i l’ús d’energies renovables per producció d’acs, calefacció i refrigeració, permeten un estalvi monetari.


Confort


Un ambient agradable gràcies a què l’aire humit, les olors de la cuina i d’altres són transportats automàticament a l’exterior i rep de forma constant aire fresc i net.


Estètica


El sistema renovador d’aire s’integra perfectament amb qualsevol disseny pensat per l'habitatge. Els únics components visibles són les entrades i sortides de l’aire, ocultes discretament darrere d’unes reixes elegants. Aquestes diferents sortides poden ser per sostre, paret o paviment.


Com funciona?


Primer l’aire fresc entra al sistema a través d’una boca d’aire situada al mur exterior de l’habitatge. Els intercanviadors de calor utilitzen l’energia geotèrmica per preescalfar o refredar l’aire procedent de l’exterior. Tot seguit, la unitat de ventilació recupera fins al 95% de l’energia de l’aire i la retorna a l’aire fresc, que pot ser humidificat, deshumidificat, escalfat o refredat. Finalment, els canals del sistema de distribució d’aire climatitzen d’una manera òptima l’aire fresc per tal d’adaptar-lo a les necessitats de cada estança, i les boques d’aire expulsen l’aire cap a l’exterior. El volum de l’aire pot ajustar-se individualment a cada estança. Aquest sistema està dissenyat de tal manera que evita la connexió directa entre estances. Tots els conductes d’aire van directament des de la caixa de distribució fins a les estances. D’aquesta manera s’evita la transmissió de soroll d’una estança fins a un altre.

Energies renovables.


Quan parlem de les fonts d’energia renovables d’un habitatge hi ha dos grans grups: l’energia tèrmica i la fotovoltaica. Una instal·lació d’energia solar utilitza uns fluids que una vegada escalfats pels col·lectors poden generar ACS. Sistemes de calefacció amb aigua. La idea és aprofitar la calor del sol i utilitzar-lo amb eficàcia. La tècnica solar treballa amb un fluid tèrmic. La fotovoltaica pretén generar electricitat que es pot emmagatzemar o utilitzar instantàniament en els equips elèctrics que es disposen a la habitatge.

Energia solar tèrmica.


Aquest sistema de tècnica termosolar és el més òptim per la producció d’ACS. També per l’escalfament de piscines. A més, però sempre com a suport, és un sistema que pot fer-se servir per reforçar o com a complement de la calefacció, però mai pot substituir-la. De panells solars hi ha diversos models: col·lectors plans, tubs de vuit, captadors polimèrics, etc. Bàsicament els diferents tipus van en funció de les necessitats tèrmiques o el projecte arquitectònic. Normalment se sol acumular l’aigua escalfada pels panells, i utilitzar-la quan sigui necessari per calefacció o ACS. En el cas de les piscines, l’escalfament és directe (la mateixa piscina fa de dipòsit). Actualment s’està investigant per poder aprofitar, en un futur, aquesta energia també per refrigerar. L’altre factor a tenir en compte és l’estètica del producte, ja que segons quines aplicacions necessiten un gran camp solar (gran quantitat de col·lectors).

Energia fotovoltaica.


S’està millorant cada vegada més, i actualment és un sistema més complet que el d’energia solar tèrmica. Molts dels equips de climatització i producció d’ACS funcionen amb un principi de bomba de calor, on la seva font d’energia primària és l’electricitat amb un rendiment (COP) DE 4:1. No obstant això, la producció d’energia elèctrica pot ser usada per altres equips de l’habitatge com rentadores, neveres, rentavaixelles, ... Hi ha altres factors importants a l’hora de comprar l’energia fotovoltaica amb l’energia solar tèrmica. Per exemple, el baix manteniment i durabilitat a diferència del sistema tèrmic.

La clau radica en el seu disseny, la qualitat de fabricació i la perfecta sincronització dels seus elements. Inspirat en el moviment dels gira-sols, smartflower POP segueix la trajectòria solar mitjançant un sistema de control astronòmic que permet que els panells es situïn sempre en un angle de 90º respecte al sol. Això afavoreix a aconseguir els resultats òptims en la generació d’energia. I tot, de forma absolutament automàtica. Pensat per cobrir el total de la demanda d’energia elèctrica d’una llar europea.

Dissenyat amb funcions intel·ligents com: smart cleaning, smart cooling, smart tracking, smart safety i smart mobility. Aquestes funcions ajuden per exemple a aconseguir un rendiment màxim, facilitat de moviment i transport, subministrament fiable d’energia durant tot el dia inclús en dies atapeïts, necessitats mínimes d’espai, rendiment superior a les instal·lacions convencionals, sensors que controlen la velocitat del vent, entre d’altres.

Smartflower.


Es tracta d'un equip compacte autònom fotovoltaic. Senzillament intel·ligent, senzillament eficient. Es desplega automàticament i, amb un moviment elegant, orienta els seus mòduls solars (18m2) en la direcció al sol. Genera energia neta per qualsevol funció cotidiana. Gràcies al seguiment solar en 2 eixos, els mòduls segueixen de manera fiable tot el recorregut de l'astre.

Generadors iemissors d'energia.


El consum energètic per la calefacció, refrigeració i ACS és una de les gestions més importants.De la mateixa manera que l’aïllament tèrmic compleix una funció vital, les fonts d’energia consumible fan la resta.

Els generadors d'energia constan de dos grups: l’aerotèrmica i la biomassa. L’energia que utilitza la bomba aerotèrmica la proporciona el medi ambient sense límits i de forma gratuïta. L’accionament i la bomba del sistema de calefacció necessiten molt poca electricitat per fer que aquesta energia sigui utilitzable. Funcionen sense la necessitat de combustibles fòssils i contribueixen de manera activa a reduir les emissions de CO2 i a protegir el clima.

Els emissors d’energia són sistemes eficients per un clima de confort. Una correcta climatització i una eficient distribució de la calor i el fred són factors decisius pel consum energètic. Els sistemes de paret, terra i sostres radiants per l’edificació residencial i no residencial són un bon exemple de com lligar harmoniosament una temperatura ambient confortable i un consum reduït d’energia

En aquest cas també són sistemes ecològics i rentables gràcies al baix consum d’energia que necessiten. D’aquesta manera contribueixen a la preservació dels recursos naturals i a l’estalvi en l’ús de combustibles fòssils. Per últim esmentar que l’emissió d’energia per superfícies radiants compta amb sistemes tant per calefacció com refrescament.

Aquesta climatització s’aconsegueix amb aigua, prèviament escalfada o refredada, i que posteriorment circula per canonades plàstiques que es distribueixen uniformement embotides en el terra, paret o sostre. La possibilitat d’aprofitar la capacitat d’acumulació i distribució uniforme de la calor/fred permet, treballar amb temperatures d’aigua més baixes per la calefacció i més altes pel refrescament, optimitzant l’eficiència de calderes i bombes de calor i reduint el consum d’energia.

Les superfícies radiants per terra s’adapten tant en petites àrees com en habitatges residencials o oficines. També naus industrials, edificis públics o plantes de producció. La instal·lació és ràpida i senzilla. Les superfícies radiants per sostre són òptimes quan es combinen amb sostres suspesos en l’interior d’edificis.

El funcionament de les bombes és el següent: Retenen la calor que conté l’aire exterior i el retornen a un nivell de temperatura que es pugui utilitzar per escalfar. D’aquesta manera es produeix fins a quatre o cinc vegades més energia de la que es consumeix. El seu muntatge es pot qualificar de flexible. La unitat interior s’instal·la a una paret i no necessita molt espai, i la unitat exterior, que és resistent als agents atmosfèrics, pot ser col·locada tant a una teulada, paret o de peu a terra.

D’altra banda trobem les calderes de biomassa. Es tracta d’una alternativa econòmica si es té en compte tota la inversió en conjunt. Aquestes calderes són òptimes tant com generadores de calor  com de complement de calderes de gas o gasoil. L’ús de calderes de fusta redueix els gestos de gasoil i gas notablement. I, a més, contribueix de manera activa a la protecció sostenible del clima: Escalfar amb fusta no produeix emissions contaminants de CO2. Això vol dir que l’únic diòxid de carboni que s’emet al medi ambient és el que la fusta ha absorbit durant el seu creixement.

Les calderes de pellets estalvien espai i la seva regulació es controla de manera fàcil i intuïtiva. Des de l’emplenat fins a la neteja quasi tot funciona de manera automàtica. Això la converteix en una opció molt còmoda. El pellet és un tipus de combustible format per fusta molt comprimida amb un elevat poder calorífic. Per a la fabricació de pellets de qualitat*, s’utilitza un 100% de restes de fusta sense tractar. Aquesta matèria primera s’origina en grans quantitats a partir encenalls i serradures de fusta, pràcticament com un subproducte de la indústria fustera.

La calefacció per pellets està preparada per combinar-se amb una instal·lació d’energia solar. Utilització de l’energia solar per la producció d’ACS.

*p.e segons la norma alemanya DIN Plus o la norma austríaca ÖNORM

Il·luminació a la llar.


La gramàtica de la llum.


La llum atrau. Sovint pensem en il·luminació a l’hora de projectar espais públics, comercials, lúdics, culturals però no sempre és així quan plantegem espais residencials, domèstics... és a dir, quan plantegem la nostra llar. No obstant això, cap altre espai (per molt concorregut que sigui) reuneix en una superfície tan reduïda tantes funcions a la vegada. És al nostre habitatge on compartim temps amb les persones que apreciem. És aquí on treballem, mengem, llegim, juguem, dormim, pensem. Per tant, és un àmbit que requereix la màxima atenció en tots els aspectes possibles. No estem parlant d’invertir en lluminàries sinó en llum. La idea és que amb la llum generem ambients i efectes innats als éssers humans. La il·luminació hauria de cobrir aquestes necessitats de confort visual. Aquesta premissa s’engloba amb un concepte: gramàtica de la llum. Es tracta d’un concepte acreditat per analitzar situacions d’il·luminació, estructurar conceptes d’il·luminació i triar les eines d’il·luminació.

Llum per veure


És la llum general de l’entorn. La llum mínima o bàsica uniforme per orientar-se en l’espai. A diferència del que s’acostuma a fer, la llum per veure és el punt de partida d’un disseny d’il·luminació, no la meta. La finalitat no és simplement, una il·luminació global amb una luminància optima, sinó un projecte més complex fonamentat sobre un nivell bàsic de llum ambiental.

Llum per mirar


Va més enllà de la il·luminació bàsica. Permet que la llum participi activament en la transmissió d’informació. Aquí la llum dirigida accentua punts (objectes, superfícies o zones) i estableix jerarquies de percepció. Les zones importants s’emfatitzen i la resta passa a un segon pla. Això s’aconsegueix gràcies al fet que per naturalesa les zones clarament il·luminades atrauen involuntàriament l’atenció d’una persona.

Llum per contemplar


És la llum decorativa, llum per sorprendre, una llum amb finalitat estètica. En aquest cas no només es treballa amb la llum com a transmissora d’informació sinó que constitueix ella mateixa una font d’informació. S’aconsegueix amb efectes lluminosos com: seqüències cromàtiques o patrons lluminosos i canvis dinàmics.

Generar, dirigiri controlar la llum.


Per assolir aquests efectes visuals necessitem una plataforma que ens subministri les eines necessàries per generar, dirigir i controlar la llum. Tot amb l’únic propòsit de crear confort visual eficient. La llum requereix energia, i tots necessitem la llum. Per tant és important actuar responsablement amb els recursos limitats sense penalitzar el confort visual. Per això actualment les solucions amb tecnologia LED adquireixen molta importància. Principalment gràcies a la seva eficàcia lluminosa i duració. No obstant això, cal tenir en compte que aquesta tecnologia requereix que es treballi d’una manera concreta i completament diferent dels sistemes convencionals de llum mitjançant reflexió; com halògens, descàrrega de vapor de mercuri o de filament.

Tecnologia LED.


Això vol dir que perquè sigui efectiva i sostenible, la tecnologia LED requereix que tot l’equip estigui dissenyat i construït específicament per ella. A causa del fet que els fluxos de llum dels LEDs s’orienten molt diferent de les fonts de llum puntuals convencionals* és necessari treballar molt amb les òptiques ubicades per davant dels díodes de LED. També és important l’electrònica de l’equip i la seva dissipació de temperatura. Per tot això, els equips de LED són un concepte completament nou i no es pot simplement substituir una bombeta per una altra.

Llum convencional: irradien llum en un angle espacial de quasi 360º.
Llum LED: irradien llum en un angle espacial de 180º.

DomòticaControl integrat.


Actualment en qualsevol mena d’espai habitable, el control de les instal·lacions representa una tasca cada vegada més complicada per culpa de la varietat dels sistemes. Cadascun d’ells té els propis controls i paràmetres. Reunir tot això amb un sol control general, simplificaria el seu ús i manteniment i potenciaria el nostre confort i benestar. A més, poder controlar la despesa energètica i saber quin son els seus punts febles per minimitzar o corregir pèrdues també seria prou interessant.

Camps d'actuació.Què podem gestionar?


Hem de tenir present que el control automatitzat dels sistemes és tan ampli com vulguem. L’avanç de la tecnologia fa possible realitzar una infinitat de combinacions. Per exemple: àudio, vídeo, música, estacions meteorològiques, etc. No obstant això, seguint la línia del fulletó, ens decantarem per la gestió que pot influir més directament amb control l’estalvi energètic i els camps on més influeix aquest factor són: climatització i ventilació de l’aire i il·luminació.Alguns exemples de protocols estàndards reconeguts internacionalment són KNX , MODBUS (o similars).

El primer camp d’actuació del gestor de sistemes és el control de consums. Parlem de comptadors de consum tant elèctrics com d’aigua (o qualsevol altra font que aporti energia). Aquests comptadors gestionen el consum energètic que té l’habitatge. Els comptadors ens permeten controlar i racionalitzar aquests serveis i generar estadístiques per veure a on podem reduir possibles fuites o consums excessius.

Si parlem d’un segon camp on intervenir hem d’esmentar el control de la il·luminació. En les instal·lacions d’il·luminació amb sistemes de control domòtics, la potència instal·lada només representa el màxim teòric, ja que el consum real pot adaptar-se de forma flexible a les circumstàncies gràcies a la regulació escènica programada. Això és possible gràcies al fet que l’usuari pot gestionar la llum en funció de la utilització dels espais o les condicions de llum natural. Sempre tenint en compte els LEDs com font de llum.

Per últim i com un dels apartats més importants, respecte a l’estalvi, trobem el control de la climatització i/o ventilació. Gestionar horaris, espais i temperatures. I ajustar els consums a les necessitats reals per tal de no desaprofitar recursos. A la vegada que aconseguim un control intel·ligent personalitzat. La possibilitat de controlar-ho tot des de l’exterior o a distància proporciona més avantatges com flexibilitat enfront de qualsevol canvi en el nostre dia a dia. Tot i que els equips per clima ja treballen amb paràmetres propis per tal d’aprofitar els moments de temperatures més optimes a l’exterior, quan hi sumem un control domòtic encara potenciem més aquest recurs. No hem d’oblidar un detall interessant: la domòtica ens permet la coexistència entre sistemes. Tenir diversos serveis repartits dins la llar és encara millor quan poden comunicar-se entre ells mitjançant la domòtica. Com més connectat estigui tot, més estalviarem. Un exemple és el cas dels sistemes fotovoltaics i solars tèrmics.