Què és un habitatge passiu?

És un habitatge que, gràcies al seu sistema constructiu, té una demanda energètica molt reduïda, buscant el mínim consum possible. Aquest concepte constriuctiu és conegut com l’estàndard Passivhaus. Un edifici pot ser passiu independentment del seu disseny arquitectònic, dels materials constructius utilitzats i de les solucions aplicades des del punt de vista energètic.

Passivhaus

Disposar al teu habitatge d’aquest distintiu de qualitat garantitza que l’habitatge té un consum energètic gaire bé nul.

Com partners de Passivhaus, projectem i subministrem sistemes constructius per assolir aquest estàndard. A més, realitzem tot el seguiment de l’obra per realment obtenir la garantia d’un habitatge passiu.

Cinc principis de l'habitatge passiu.

TANCAMENTS DE QUALITAT

Tenen un alt grau d'hermeticitat, vidres adequats segons el projecte, perfils d'alta eficiència, materials adients per evitar pèrdues d'energia. Sense deixar de banda la correcte col·locació.

 

AÏLLAMENT EFICIENT

Materials que recobreixen l'habitatge per protegir-lo tèrmicament del fred, la calor, la climatologia exterior i de les infiltracions d'aire.

RENOVACIÓ D'AIRE

Sistema de ventilació que permet l’adequat reciclatge de l’oxigen mitjançant un recuperador de calor. Així es garanteix un aire saludable, sense perdre la temperatura interior.

HERMETICITAT D'AIRE

Evitar la permeabilitat a l'aire no dessitjat, tant per infiltracions com per fugues d'aire.

EVITAR PONTS TÈRMICS

Evitar elements estructurals no protegits que provoquin pèrdues d'energia a l'exterior.

Documents i informació per desarregar.

Natural Building Concept.


Publicació dedicada tant a l’arquitecte com l’usuari final. Guia al complet sobre la bioconstrucció actual. Orientar a les diferents parts implicades en la construcció d’un habitatge sobre com construir sosteniblement.

ProtelecAbout.


Petit folletó visual que resumeix els nostres serveis com a empresa.

Descarregar arxiu